برگزاری اولین جلسه از اولین دوره سلسله کلاسهای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

برگزاری اولین جلسه از اولین دوره سلسله کلاسهای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر به مدت شش هفته از تاریخ 27خرداد ماه برای تعداد 592نفر از اعضای غیرهیات علمی رسمی، پیمانی و قرار دادی در محل سالن فجر مجموعه سالن های آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه.

۱۳۹۷/۳/۲۸ ،۰۸:۵۰:۱۵ +۰۴:۳۰۲۸ام خرداد, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه