جلسه آموزش کار با سامانه ارزیابی عملکرد

جلسه آموزش کار با سامانه ارزیابی عملکرد در تاریخهای سه شنبه 11/02/97برای نمایندگان واحدهای ستادی و 18/02/97 برای نمایندگان واحدهای صف توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برگزار شد.

۱۳۹۷/۳/۱۲ ،۱۸:۵۸:۵۸ +۰۴:۳۰۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه