کارگروه تجزیه و تحلیل شغل مشاغل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگروه تجزیه و تحلیل مشاغل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف تدوین شرح وظایف، شرایط احراز و شایستگیهای مورد نیاز مشاغل و در نهایت اصلاح ساختار دانشگاه از تاریخ 21/8/96 الی 30/09/96 با حضور خبرگان واحدها توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برگزار شد.

 

اولین کارگاه تجزیه و تحلیل شغل برگزار شد.

۱۳۹۷/۳/۱۲ ،۱۸:۵۸:۵۳ +۰۴:۳۰۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه