آزمون دوره آموزش توانمند سازی پدافند سایبری
۱۴۰۱/۶/۱۴
دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی
۱۴۰۱/۶/۱۴
برگزاری دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
۱۴۰۱/۵/۲۲
درخواست اعلام نظر در خصوص پیش نویس شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع
۱۴۰۱/۵/۱۲
نحوه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی همکاران 
۱۴۰۱/۵/۴
جهت مشاهده اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن کارکنان کلیک کنید...
۱۴۰۱/۳/۲۴
دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریورماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۱۴