آزمون دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
آزمون دوره آموزش توانمند سازی پدافند سایبری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی
دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
برگزاری دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
 | تاریخ ارسال: 1401/5/22 | 
شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع
درخواست اعلام نظر در خصوص پیش نویس شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع
 | تاریخ ارسال: 1401/5/12 | 
نحوه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت همکاران

نحوه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی همکاران 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/4 | 
اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن خدمت کارکنان

جهت مشاهده اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن کارکنان کلیک کنید...
 | تاریخ ارسال: 1401/3/24 | 
برگزاری دوره آموزش توجیهی بدوخدمت
دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریورماه ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |