برگزاری دوره آزمون توجیهی بدوخدمت
 | تاریخ ارسال: 1402/7/1 | 
ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت اصول والدگری موثر
ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت اصول والدگری موثر
 | تاریخ ارسال: 1402/4/10 | 
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کوچینگ به زبان ساده
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کوچینگ به زبان ساده
 | تاریخ ارسال: 1402/3/28 | 
ثبت نام دوره کوچینگ به زبان ساده
ثبت نام دوره کوچینگ به زبان ساده
 | تاریخ ارسال: 1402/3/28 | 
یادآوری سوم پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
یادآوری سوم پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/3/10 | 
پیش ثبت نام مجدد دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
پیش ثبت نام مجدد دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران شرکتی اداری در سال ۱۴۰۲
پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران شرکتی اداری در سال ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 | 
آخرین مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1402/2/9 | 
ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت صب سنتی و پاکسازی بدن
ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت صب سنتی و پاکسازی بدن
 | تاریخ ارسال: 1402/2/9 | 
پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/2/9 | 
فیلم آموزشی نحوه ارزیابی و تائید در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
فیلم آموزشی نحوه ارزیابی و تائید در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 
آغاز مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱ (ورود مستندات و وظایف)
آغاز مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱ (ورود مستندات و وظایف)
 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
وبینار آشنایی با سویه جدید کرونا

وبینار آشنایی با سویه جدید کرونا
 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
ثبت نام دوره گزارش نویسی در امور اداری (گروه ۸)

ثبت نام دوره گزارش نویسی در امور اداری (گروه ۸)
 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
برگزاری دوره آموزشی سیستم های انگیزشی و ایجاد انگیزه در کارکنان (ویژه مدیران)
برگزاری دوره آموزشی سیستم های انگیزشی و ایجاد انگیزه در کارکنان (ویژه مدیران)
 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
آزمون دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
آزمون دوره آموزش توانمند سازی پدافند سایبری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی
دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
برگزاری دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری
 | تاریخ ارسال: 1401/5/22 | 
شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع
درخواست اعلام نظر در خصوص پیش نویس شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع
 | تاریخ ارسال: 1401/5/12 | 
نحوه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت همکاران

نحوه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی همکاران 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/4 | 
اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن خدمت کارکنان

جهت مشاهده اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن کارکنان کلیک کنید...
 | تاریخ ارسال: 1401/3/24 | 
برگزاری دوره آموزش توجیهی بدوخدمت
دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریورماه ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |