تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
همکاران گرامی

با سلام
احتراماً، تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲ به پیوست ارائه می گردد.

- تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲ (مدیران)

- تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲ (کارشناسان و کارکنان)

 

با احترام
اداره برنامه ریزی منابع انسانی
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری