Loading...
ارزیابی عملکرد کارکنان۱۳۹۷/۳/۶ ،۲۲:۴۹:۱۳ +۰۴:۳۰

ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد کارکنان به فرآیندی گفته می‌شود که در آن عملکرد افراد باتوجه به استانداردهای شغلی که متولی آن هستند، سنجیده شده و برای کاهش نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت آنان برنامه ریزی می‌گردد. بدین ترتیب نتایج حاصل از مدیریت عملکرد کارکنان می‌تواند به سایر زیرسیستم‌های مدیریت منابع انسانی از جمله ارتقاء‌، آموزش، پاداش و تنبیه متصل گردد. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل گردآوری گردد و در اختیار مدیران قرار گیرد تا آنان بتوانند تصمیمات بجا جهت بالابردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند.

یکی از روشهایی که برای کاهش خطاهای ذهنی ارزیابی کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد آن است که اطلاعات مربوط به ارزیابی کارکنان از منابع مختلفی گردآوری شوند. سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر appraisal@aut.ac.ir براساس این روش که بازخورد 360 درجه نامیده می‌شود، طراحی شده است. در این سامانه کارکنان نه تنها توسط مافوق خود، بلکه توسط همکاران، ارباب رجوع و خود نیز ارزیابی می‌شوند و برای توسعه آنان برنامه ریزی می‌گردد.

اهم فعالیت‌های مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان در این مدیریت عبارتند از :

ـ انجام کلیه امور مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

ـ انجام کليه وظايف مدير سيستم ارزيابي، پاسخ گويي به کاربران سيستم به طرق مختلف از جمله تلفني، ايميلي

ـ پاسخ گويي به پيام هاي داخل سامانه

ـ پاسخ‌گویی به و آموزش کلیه رابطین ارزیابی عملکرد واحدها

ـ ارتباط مستمر با شرکت پشتیبانی سامانه ارزیابی عملکرد جهت ارتقاء، آموزش سيستم و پشتيباني‌های لازم

ـ بروز رسانی آیین‌نامه نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

اخبار و اطلاعیه ها