Loading...
آموزش کارکنان۱۳۹۷/۳/۱۸ ،۱۳:۴۴:۳۱ +۰۴:۳۰

دوره های آموزشی

فرآیند آموزش و بهسازی از فعالیتهای ضروری برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان پذیر است. مدیران موفق معتقدند که دوره های آموزشی می‌تواند شایستگیهای مناسبی را  در کارکنان پرورش دهند.

آموزش کارکنان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به لحاظ سبک، به بخش‌های حضوری، غیر حضوری و فراگیر (خود خوان) و به لحاظ نوع، به دو بخش تخصصی و عمومی تقسیم بندی می‌شوند. نیاز سنجی دوره‌های آموزشی براساس سه سطح شغل( باتوجه به شرح وظایف مشاغل و شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل)، سازمان (باتوجه به استراتژیها، اهداف و مأموریتهای دانشگاه) و شاغل(باتوجه به خروجیهای ارزیابی عملکرد کارکنان) صورت می‌پذیرد و خروجی آن تقویم آموزشی سالیانه کارکنان است.

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا قبل از سال 1387 اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با مراکز دارای مجوز می‌نمود، اما از تاریخ 06/08/1387 به بعد که موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره به شماره 15189 /145 از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید، در برگزاری و صدور گواهینامه دوره‌ها خود کفا شد.

اهم فعالیتهای مربوط به آموزش ضمن خدمت کارکنان در این مدیریت عبات است از :

ـ انجام نیازسنجی آموزشی براساس شغل و شاغل به منظور تعیین نیازهای آموزش کارکنان

ـ برنامه‌ریزي آموزشی براساس نیازسنجی صورت گرفته و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آموزش کارکنان و طراحی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مورد نیاز

ـ تهیه و به روزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان براساس دوره‌های گذرانده شده و مورد نیاز به منظور حفظ سوابق آموزشی و مرتفع نمودن نیازهای آموزشی

ـ انجام کلیه امور مربوط به اجرای دوره‌های آموزشی کارکنان شامل: اعلام اطلاعیه، ثبت نام، پیگیری کلاسها، هماهنگی با اساتید و همکاران، برگزاری آزمونها

ـ انجام کلیه امور مربوط به صدور گواهینامه، وارد نمودن ساعات آموزشی کارکنان در نرم افزار شناسنامه آموزشی، تحویل گواهینامه‌های صادر شده به کارکنان و …..

ـ برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی اعزام به خارج دانشگاه

ـ قابلیت‌سنجی و نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی همکار به همکار

ـ ارزیابی و تحلیل عملکرد همه جانبه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت

ـ تهیه گزارش مربوط به ساعات آموزشی کلیه کارکنان در پایان هرسال به اداره کارگزینی جهت اعمال در احکام کارگزینی

0
دوره برگزار شده
0
شرکت کننده
0
دوره فعال

دوره های فعال

عنوان

دوره آموزشی بهداشت و تغذیه

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

8 ساعت

تاریخ شروع

1398/11/19

زمان هفتگی

شنبه 98/11/19 و 98/11/26 ساعت 15-13 و دوشنبه 98/11/21 و 98/11/28 ساعت13-11

ظرفیت

37 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی بهداشت و تغذیه

محتوا

گروه 1

مدت زمان دوره

8 ساعت

تاریخ شروع

1398/11/19

زمان هفتگی

شنبه 98/11/19 و 98/11/26 ساعت 13-11 و دوشنبه 98/11/21 و 98/11/28 ساعت 15-13

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی ارتباط موثر

محتوا

گروه 3

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/25

زمان هفتگی

چهارشنبه 98/10/25، 98/11/2 و 98/11/16 ساعت 17-15

ظرفیت

10 نفر

استاد دوره

آقای دکتر برآبادی
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی مدیریت استرس

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/25

زمان هفتگی

چهارشنبه 98/10/25، 98/11/2 و 98/11/16 ساعت 12-10

ظرفیت

7 نفر

استاد دوره

آقای دکتر برآبادی
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

کارگاه آموزشی خودآگاهی

محتوا

گروه 1

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/25

زمان هفتگی

چهارشنبه 98/10/25، 98/11/2 و 98/11/16 ساعت 10-8

ظرفیت

17 نفر

استاد دوره

آقای دکتر برآبادی
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

اضافه ظرفیت دوره آموزشی فرسودگی شغلی

محتوا

گروه 1

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

اضافه ظرفیت دوره آموزشی فرزندپروری

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

اضافه ظرفیت دوره آموزشی خانواده موفق

محتوا

گروه 3

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

25 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

اضافه ظرفیت دوره آموزشی خودآگاهی

محتوا

گروه 4

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی خود آگاهی

محتوا

گروه 4

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی خانواده موفق

محتوا

گروه 3

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

7 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی فرزندپروری

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

7 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

دوره آموزشی فرسودگی شغلی

محتوا

گروه 1

مدت زمان دوره

2 ساعت

تاریخ شروع

1398/10/12

زمان هفتگی

پنجشنبه 98/10/12

ظرفیت

20 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

کارگاه آموزشی مهارت ها

محتوا

مهارت های "ارتباط موثر"، "حل مسئله"، "مدیریت استرس"، "تفکر خلاق و نقاد"

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

-

زمان هفتگی

-

ظرفیت

47 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

کارگاه آموزشی تفکر خلاق و نقاد

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

شنبه 98/10/7

زمان هفتگی

شنبه 98/10/7 و 98/10/14 و چهارشنبه 98/10/18 ساعت 14-12

ظرفیت

1 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

کارگاه آموزشی تفکر خلاق و نقاد

محتوا

گروه 1

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

شنبه 98/10/7

زمان هفتگی

شنبه 98/10/7 و 98/10/14 و چهارشنبه 98/10/18 ساعت 12-10

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

حل مسأله

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

شنبه 98/10/7

زمان هفتگی

شنبه 98/10/7 و 98/10/14 و چهارشنبه 98/10/18 ساعت 10-8

ظرفیت

1 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

حل مسأله

محتوا

گروه 1

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

دوشنبه 1398/10/02

زمان هفتگی

دوشنبه 98/10/2 و 98/10/9 و 98/10/16 ساعت 14-12

ظرفیت

3 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

کارگاه آموزشی مدیریت استرس

محتوا

گروه 3

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

دوشنبه 1398/10/02

زمان هفتگی

دوشنبه 98/10/2 و 98/10/9 و 98/10/16 ساعت 12-10

ظرفیت

ظرفیت تکمیل شده است.

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.

عنوان

مدیریت استرس

محتوا

گروه 2

مدت زمان دوره

6 ساعت

تاریخ شروع

دوشنبه ها 1398/10/02

زمان هفتگی

دوشنبه ها 98/10/2 و 98/10/9 و 98/10/16 ساعت 10-8

ظرفیت

1 نفر

استاد دوره

-
لطفا پیش از عضویت در دوره ها وارد ناحیه ی کاربری خود شده و یا در وبسایت ثبت نام کنید.