Loading...
بودجه هزینه ای۱۳۹۷/۳/۶ ،۲۲:۴۸:۴۷ +۰۴:۳۰

بودجه ی هزینه ای

انجام هرگونه تلاش در جهت برنامه‌ریزی، مزایای فراوانی دارد. بودجه ریزی نیز به عنوان یک برنامه مالی نقش مهمی در توسعه کشورها دارد. بودجه‌بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاست‌های دستگاه اجرایی دارد.

در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دستگاه اجرایی فراهم می‌کند سپس فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و سیاست‌ها مشخص و تقسیم این فعالیت‌ها بین بخشهای مختلف تعیین می‌شود. در مرحله تصویب بودجه، وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا، بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد واحدها و بخشها محسوب می‌شود.

تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود در چارچوب قانون، کاری است که بودجه‌ریزی نام دارد و اهمیت چنین فرآیندی در هر سازمانی از نظر پوشیده نیست. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای آموزش عالی از این امر مستثنی نبوده و مسؤولین دانشگاه همواره بر بودجه‌ریزی مناسب به عنوان ابزاری مهم در جهت مدیریت دانشگاه تأکید داشته اند.

اهم وظایفی که در حوزه بودجه هزینه‌ای در این واحد انجام می‌گیرد،عبارت است از:

ـ مطالعه مستمر مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته و هم چنین قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی بودجه

ـ همکاری در تدوين و بازنگري خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به پيش‌بيني،‌تأمين، تخصيص و هزينه‌كرد بودجه دانشگاه و پيشنهاد به هيأت رئيسه و هيأت امناء.

ـ تلفیق و تنظیم بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی‌های دانشگاه در قالب فرم 5

ـ نظارت بر تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هيأت امناء

ـ بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و توجیه واحدها در خصوص مفاد بخشنامه ضوابط تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی

ـ تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی  و مقایسه‌ای بودجه‌ای

ـ تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هيأت امناء

ـ پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه ساليانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ـ تهیه و تنظیم مصوبات بودجه به تفکیک برنامه‌ها و ریز هزینه‌ها جهت ارایه به امور مالی به تفکیک درآمد عمومی و اختصاصی

ـ جمع آوری بودجه‌های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات پیشنهادی

ـ تهیه و تنظیم بودجه معاونت‌ها و دانشكده‌ها و واحدها

اخبار و اطلاعیه ها