برگزاری دوره آموزشی صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری

دوره آموزش ضمن خدمت “صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری” توسط جناب آقای دکتر خرازی ریاست محترم امور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی، در آبان ماه سال جاری برای کارکنان محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

۱۳۹۸/۹/۲ ،۰۸:۵۸:۲۱ +۰۳:۳۰۲ام آذر, ۱۳۹۸|بدون ديدگاه