دوره آموزشی مدیریت پسماند آزمایشگاهی

دوره آموزشی مدیریت پسماند آزمایشگاهی توسط جناب آقای دکتر علیزاده در مهرماه سال جاری برای کارشناسان آموزشی و تکنسین های آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

 

۱۳۹۸/۸/۲۹ ،۱۵:۵۶:۵۶ +۰۳:۳۰۲۹ام آبان, ۱۳۹۸|بدون ديدگاه