برگزاری دوره آموزشی« قواعد عمومی قراردادها»

دوره آموزشی « قواعد عمومی قراردادها» از تاریخ 97/07/16 لغایت 97/08/30 به مدت 12 ساعت در 3 گروه و هر گروه شامل 6 جلسه 2ساعتی در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی پلیمر برگزار می گردد.

 

۱۳۹۸/۲/۷ ،۰۷:۳۹:۲۸ +۰۴:۳۰۱۸ام مهر, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه