برگزاری آخرین جلسه رفع ابهامات سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آخرین جلسه رفع ابهامات سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ97/05/22 ساعت 12 الی 13/30 در سالن دکتر سلیمی توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برگزار گردید.

 

۱۳۹۷/۵/۲۴ ،۰۸:۴۸:۱۶ +۰۴:۳۰۲۴ام مرداد, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه