مجموعه کلاسهای16ساعته کارآفرینی سازمانی دکتر نظری

برگزاری اولین جلسه از مجموعه کلاسهای16ساعته کارآفرینی سازمانی دکتر نظری عضو هیءت علمی دانشگاه تهران ویژه مدیران در اتاق مرکز آموزش کتابخانه مرکزی زمان سه شنبه ها ساعت 8تا 12

 

 

۱۳۹۷/۴/۱۴ ،۱۰:۱۱:۱۹ +۰۴:۳۰۱۴ام تیر, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه