دوره هوش اجتماعی

دوره آموزشی هوش اجتماعی از تاریخ 21/4/96 تا تاریخ 28/4/96 به مدت 12 ساعت برای مدیران دانشگاه و از تاریخ 4/7/96 تا تاریخ 23/8/96 به مدت 12 ساعت توسط دکتر حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

۱۳۹۷/۳/۱۲ ،۱۸:۵۸:۴۲ +۰۴:۳۰۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه