دوره ی آموزشی « بهداشت بانوان»

دوره ی آموزشی « بهداشت بانوان» با همکاری مرکز بهداشت دانشگاه، توسط استاد گرامی سرکار خانم فخار در تاریخ های 97/10/04 و 97/010/05 در دو گروه و هر گروه شامل 150 نفر در زمینه مسائل بهداشتی بانوان در سالن اجتماعات بهمن برگزار گردید.

 

    

۱۳۹۸/۲/۷ ،۰۸:۱۷:۴۶ +۰۴:۳۰۱۱ام دی, ۱۳۹۷|بدون ديدگاه